Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE MIASTA JORDANÓW W ROKU 2016

 

Załącznik

 

 

         Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie w postaci Asystenta Rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zasadą przyświecającą pracy asystenta jest przekonanie, że zdrowa, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka i należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały odpowiednie warunki do życia i zdrowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

  • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
  • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
  • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
  • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
  • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
  • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
  • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
  • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

 

Współpraca asystenta z rodziną odbywa się zawsze za zgodą członków rodziny i jest bezpłatna. Zgłoszeń dotyczących potrzeby wsparcia asystenta może dokonać zainteresowana rodzina, sąsiad, pedagog szkolny lub inne osoba, która dostrzeże taką konieczność. W tym celu należy skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który – na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego – podejmie decyzję o pomocy asystenta rodziny bądź też innych formach wsparcia.

              Współpraca asystenta z rodziną odbywa się w głównej mierze w jej miejscu zamieszkania, ma ona charakter partnerski. Rolą asystenta jest pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, dostrzeżeniu szans i możliwości rozwiązania problemów. Na czym może polegać ta pomoc? Zarówno na interweniowaniu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci lub rodziny jak i rozwoju umiejętności związanych z pielęgnacją, żywieniem dzieci, skutecznego rozwiązywania konfliktów w rodzinie, sposobami wspólnego spędzania czasu rodziców z dzieckiem, współpracy ze szkołą, jak i urzędami, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i znalezieniu zatrudnienia przez rodziców.

 

Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.

Matka Teresa z Kalkuty