Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny,
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • przedłożyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Ważne - ta sama osoba musi widnieć na umowie sprzedaży energii elektrycznej jak i na decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r., wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,22 zł na miesiąc
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,58 zł na miesiąc
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł na miesiąc

(Monitor Polski. z 2017 poz. 394)