Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Kierownictwo i kadra

 

Kierownik:  Zofia Gospodarczyk

Główny księgowy: Tomasz Wilgierz
________________________________________

Pomoc społeczna - pracownicy socjalni

Specjalista pracy socjalnej  - Jolanta Skoczylas


Specjalista pracy z rodziną - Barbara  Sutor


Pracownik socjalny - Katarzyna  Kowalcze

_______________________________________

Asystent rodziny - Małgorzata Piekut

________________________________________

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Starszy pracownik socjalny -  Magdalena  Daleka-Szklany

Świadczenia wychowawcze

pracownik socjalny -  Sylwia Wilgierz