Serwis internetowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Czy wiesz, że:

 

Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest   naruszeniem praw i dóbr osobistych.

 

Przemoc jest celowym działaniem - sprawca wykorzystuje przewagę siły, pozycji i narusza Twoje podstawowe prawa takie jak prawo do nietykalności fizycznej, w tym seksualnej, godności i szacunku oraz wolności.

Przemoc to nie tylko bicie, ale także groźby, ciągła krytyka i upokarzanie, wyzwiska, nadmierna kontrola, izolowanie od środowiska, czyli przemoc psychiczna. To również niechciane pieszczoty, naruszanie granic intymności oraz wymuszanie współżycia seksualnego.

 

Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

 

Nic nie usprawiedliwia przemocy - sprawca jest za nią odpowiedzialny bez względu na okoliczności i na to, co zrobiła ofiara.

 

Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

 

Przemocą jest także brak opieki, zaniedbywanie podstawowych potrzeb dzieci – jedzenia, snu, nauki, kontaktu z innymi dziećmi oraz leczenia. Dzieci cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych. Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne również życiu dorosłym.

 

Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy.

 

Jako ofiara przemocy masz prawo do bezpłatnej pomocyprawnej, socjalnej, psychologicznej  i medycznej bez naruszania godności osobistej.

 

Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Nawet pozornie nieznaczna przemoc zostawia ślad – powoduje załamanie poczucia bezpieczeństwa, wiary w siebie i sprawiedliwy świat. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić.

Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz! Im szybciej i sprawniej poprosisz o pomoc, tym mniejsze będą straty dla wszystkich.

 

Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

 

Przemoc jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich stykających się z nią osób: ofiar, świadków, sprawców. Jej skutki są długotrwałe i mogą prowadzić do poważnych problemów charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia.

 

Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą, w którą nikt nie powinien ingerować.